Kategorije


Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Ovi uvjeti poslovanja odnose se na poslovni odnos između kupca i tvrtke MY HOME s.r.o., Mierova 1842/1, 069 01 Snina, Slovačka, OIB: 44130383116, PDV br: HR44130383116. Osoba odgovorna za poslovanje je upravitelj tvrtke Valerian Grass.

 

I. Narudžba

1. Kupac naručuje robu od prodavatelja putem narudžbenog sustava na TikTok.com.hr u pismenoj formi ili na e-shopu ili putem telefona. Tako izrađena narudžbe se smatra važeća sukladno Zakonu broj 108/2000 Z.z., s svojim izmjenama, a po propisima pravni odnos se smatra kao poslovni odnos na daljinu.

2. Pri svakoj narudžbi kupac mora navjesti svoje ime, prezime, adresu, telefonski broj, e-mail (fizička i pravna osoba poduzetnik i svoj OIB, PVD broj tvrtke, adresu za naplatu) naziv i količinu robe, način plaćanja i dostave robe. Ukoliko se podaci za dostavu razlikuju od podataka kupca, moraju se navjesti i dodatne informacije. Putem e-shopa narudžba uvjetima o popunjavanju informacija određuje koje su neophodne.

3. Ovi podaci sukladno Zakonom o zaštiti osobnih podataka NN 106/12, se koriste samo u svrhu poslovnog odnosa prodavatelja i kupca i neće biti dati na uvid trećoj osobi (osim osobe koja obavlje prijevoz robe).

4. Po primitku narudžbe ona biva registrirana u sustavu prodavatelja i time počinje poslovni odnos između prodavatelja i potršača/kupca. U roku od 24 sata (radnim danima) prodavatelj će e-mailom kontaktirat kupca i potvrdit primitak narudžbe. Od tog datuma vrijedi narudžba kupca.

5. Kupac ima pravo otkazati narudžbu bez naknade u roku od 24h od primitka e-maila od prodavatelja o registritanju narudžbe. Otkazivanje narudžbe je moguće samo u pisanom obliku putem e-maila. Potvrda otkaza narudžbe prodavatelja također mora biti postana u pisamom obliku. Pisana forma je neophodna zbog dokazivanja otkazivanja narudžbe i zaustavljanja procesa obrade iste.

 

II. Rokovi isporuke

1. Rokovi isporuke su različiti i ovise o vrsti robe. Po pravilu, standardno vrijeme isporuke je 5-10 radnih dana or primitka uplate na račun prodavatelja (plaćanje unaprijed) ili od dana narudžbe u slučaju plaćanja pouzećem.

2. U iznimnim slučajevima kada određena roba nije na lageru, roba nije dostupna prodavatelju i uvozniku, vrijeme dostave može biti duže. Rok isporuke može se produžit i u slučaju nepredviđenih situacija kao što su gubitak ili oštećenje pošiljke od prevoznika, loših vremenskih uvjeta, skriveni nedostaci pronađeni na ambalaži, itd.

 

III. Cijena, uvjeti plaćanja i dostave

1. Cijena proizvoda je fiksna, ustanovljena cjenikom prodavatelja. Cijena navedena u cjeniku može mjenjati bez prethodne najave. Prodavatelj zadržava pravo izmjena cijena u slučaju promjene uvoznika, proizvođača i dr. Važeća cijena bit će uvek naznačena pri narudžbi proizvoda.

2. Potrošač plaća pouzećem ili unaprijed transferom u banci / iplatom na račun prodavatelja.

3. Kupac se obavezuje platiti u roku od 7 dana za robu po nabavnoj cijeni u cijelosti, tako i u pogledu uvjeta plaćanja koji važe na dan otpreme narudžbe. U suprotnom, narudžba će bit otkazana.

4. Način dostave se bira od strane kupca tjekom narudžbe u e-shopu, ili drugog načina komuniciranja. Za Hrvatsku za sada moguće je izabrati samo "DPD Dostava Paketa".

5. Troškovi prijevoza bit će uvijek prikazani i poznati kupcu u momentu narudžbe. Prodavatelj preporučuje kupcu jeftinije načine dostave.

 

IV. Prihvat robe

1. Kupac se obavezuje preuzeti robu na adresi navedenoj u narudžbi. U slučaju ponovnog slanja, kupac snosi troškove dostave robe.

2. Kada preuzme proizvod kupac je dužan provjeriti fizički neoštećenost i cjelovitost ošiljke. U slučaju kada je pošiljka vidno oštećena ili polomljena, kupac je u dužnosti odmah stupiti u kontakt s prodavateljem i izvjestiti ga o statusu pošiljke. U slučaju naknadnih reklamacija povodnom jasnih oštećenje, iste neće biti prihvaćene.

3. Kupac preuyima vlasnička prava nad proizvodom pri plaćanju pune cijene iz kupoprodajnog ugovora uplatom na račun prodavatelja. Do prijenosa vlasničkih prava s prodavatelja na kupca, koji je u posjedu proizvoda, prodavatelj mora obilježiti proizvod svim informacijama kako bi kupac mogao biti informiran o kom proizvodu se radi, kao i ko je prodavatelj.

4. Prodavatelj imapravo zahtjevati ispunjenje obaveza, a osobito naplatu cijene za naručene proizvode i usluge, i to bez obzira što vlasništvo proizvoda ili usluge još nije prešlo na kupca.

5. Rizik od oštećenja proizvoda prelazi na kupca u trenutku prihvata proizvoda od kupca ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

 

V. Zamjena robe u roku od 15 dana

1. U slučaju da isporučeni proizvod po kupcu ne ispunjava sve uvjete, kupac ima mogućnost zamjene proizvoda za drugi. Potarina pri slanju proizvoda na zamjenu plaća kupac. Poštarina pri slanju novog proizvoda plaća prodavatelj, ali samo za prvu zamjenu.

 

VI. Raskid ugovora u roku od 7 dana i povrat robe u roku od 15 dana

1. Kupac ima pravo na temelju Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14 bez davanja bilo kakvih razloga odstupiti od ugovora u roku od sedam radnih dana od dana primitka robe, odnosno skalpanja ugovora o pružanju usluga, ukoliko prodavatelj nije na vrijeme i pravilno ispunio obaveze obavješćavanja.

2. Kupac ima pravo bez navođenja razloga vratiti kupljnu robu u roku od 15 dana od dana dostave. Povrat robe mora biti obrazložen u pisanoj formi koja mora sadržati sve elemente za identifikaciju proizvoda, kupca i prodavatelja i mora bit u gore navedenom roku dostavljena s proizvodom na adresu prodavatelja, na teret i odgovornost kupca. Troškove poštarine pri povratu robe snosi kupac.

3. Proizvod iz pošiljke ne smije biti oštećen, rabljen, mora biti u originalnom pakiranju , a uz porizvod kupac mora dostaviti i sve dokumente koji se odnose na proizvod (jamstva/garancije, dokaz o kupnji, itd) koji su dobiveni pri kupnji. Kupac se slaže i ovime pristaje da se u pismenoj formi mora obratiti, u vidu Formular za povrat robe, koji kupac mora ispuniti i potpisati, i koji se može skinuti >TU<.

4. Roba se ne može vratiti na plaćanje pouzećem. Ovako poslana roba neće bit prihvaćena, te odmah vraćena pošiljatelju.

5. U skladu s gore navedenim obavezama kupca, prodavatelj preuzima robu i u roku od 15 dana od dana otkazivanja ugovorene cijene plaćene za proizvod uplaćuje novce nazad uplatom na račun kupca.

6. Kupac ne može odstupiti od kupnje robe pogotovo ukoliko postoji sporazum kojim se proizvod izradio prema specifičnim zatjevima kupca ili je proizvod namjenjen isključivo za jednog kupca, ili proizvod, koji s obzirom na njegove osobenosti ne može vratiti.

7. U slučaju prihvaćanja zahtjeva kupca da odustane od ugovora nakon 7 radnih dana, prodavatelj ima pravo tražiti naknadu troškova.

8. Prodavatelj si zadržava pravo otkazati narudžbu (odstupiti od ugovora) ili njen dio, ukoliko:

a) proizvod se ne izrađuje ili je prestala proizvodnja,
b) izmjenila se cijena od strane dobavljača proizvoda ili
c) izložena cijeana proizvoda nije bila ispravna.

 

VII. Postupak reklamacije

1. Općenito, ako su ispunjeni opći uvjeti poslovanja, jamčena je puna operativnost i važenje ugovora minimum 24 mjeseci.

2. Moguće je reklamirati samo proizvode kupljene i plaćene ovom prodavatelju. Pri reklamacionom zahtjevu kupac mora dostaviti proizvod koji je čist, mekanički neoštećen, u originalnom pakiranju, sadrži upute za uporabu, jamčeni list, račun ili drugi dokaz o plaćanju proizvoda dok prodavatelja. Potrebno je i popuniti, potpisati i poslati Reklamacioni formular koji možete preuzeti >TU<. Tjekom procesa reklamiranja proizvoda kupac se mora pridržavati pravila prodavatelja.

3. Pravo na jamstvo ne vrijedi u slučaju da je do greške došlo mekaničkim oštećenjem proizvoda, uporabi proizvoda u neodgovarajućim uvjetima, nepravilnom popravkom ili zamjenom dijelova proizvoda, nepridržavanja relevantnih standarda uporabe od strane kupca ili osobe kojoj je proizvod bio namjenjen. Ovo jamstvo ne izuzima greške i oštećenja nastala uslijed prirodnim katastrofama ili nepravilnom uporabom.

4. Jamstvo se ne odnosi na kupitu za sat, remen i narukvicu koje su oštećene pri padu sata, teškim udarcom, naglim promjenama temperature, dodiru s kemikalijama, megnetnim poljem, djelovanjem vode itd.

5. U slučaju reklamacione aplikacije kupac je u obavezi obavjestiti prodavatelja putem telefona ili e-maila, da proizvod ima grešku i kak se to manifestira. Na temelju tih informacija prodavatelj će kupacu reći koje dalje korake treba preduzeti u rješavanju reklamacije.

 

VIII. Garancija najniže cijene

1. Ukoliko kupac na internetu pronađe isti proizvod kao iz naše ponude na TikTok.com.hr, s istim karakteristikama a jeftinije nego kod nas, dobit će 10% popusta na cijenu konkurenta. Popust se odobrava tek nakon provjere online prodavatelja usporedivog proizvoda iz ponude konkuranta i proizvoda TikTok.com.hr.

 

IX. Završne odredbe

1. Prodavatelj zadržava pravo izmjena cijena. Ukoliko se mjenjaju cijene, prodavatelj mora kontaktirati kupca. Kupac ima pravo u slučaju novih cijena otkazati cijenu bez naknade.

2. Kupac se mora prije konačnog popunjavanja izjasnit da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja, te da se suglašava s istim.

3. Bez obzira na ostale odredbe ugovora, prodavatelj ne odovara za potrošačevu propuštenu dobit, gubitak prilike ili bilo gkoje duge neizravne ili posljedične gubitke nastalih zbog nemara, kršenja ugovora ili drugih načina.

4. Ovi Opći uvjeti oslovanja su formulirani i ustanovljeni u dobroj vjeri, kako bi se ispunili zakonski uvjeti i prilagodbe fer poslvanog odnosa između prodavatelja i potrošača/kupca. U slučaju, da se neka od navjedenih odredbi ne slaže s uvjetima nadležnih organa Republike Hrvatske, da je neki od uvjeta nevaljan ili neprevediv, u cijelosti ili djelomično, valjanost i provedivost ostalih odredbi bit će zamjenjeni odgovratajućim.

5. Kupčeva prava u odnosu na prodavatelja proizilaze iz Zakona o zaštiti potrošaća br. 250/2007 s izmjenama i dopunama i Zakona o zaštiti potrošača pri prodaji pred pragom i na distanci br. 108/2000 , ova prava ostaju nepromjenjena.

6. Pravni odnosi i uvjeti nisu izričito regulirani i svi sporovi koji proizilaze iz obaveza i uvjeta poslovanja sprovode se prema odgovarajućim odredbama Trgovačkog i Građanskog zakonika.

7. Prodavatelj i kupac su u potpunosti upoznati da imaju komunikaciju na daljinu - telefonom, faxom (uključujući rukom ispisane narudžbe), elektronskom formom komunikacije osobito e-mailom što je obavezujuće za obe strane.

 

MY HOME s.r.o.
Mierova 1842/1
069 01 Snina
Slovačka

NDBiMGIzM2